Залуу Бизнес Эрхлэгчдийн Зөвлөгөөн

 

 

Алсын хараа
Гарааны бизнес эрхлэгчдийг глобал түвшинд хүргэх гүүр байх, олон улсын бизнесийн түншлэлийг бий болгож монголын залуу энтрепнерүүдийн ирээдүйг бэхжүүлэх алсын хараатай байна.

 

Эрхэм зорилго
Гарааны бизнес эрхлэгчид буюу энтерпренеруудад ажиллах ээлтэй орчинг бий болгоход бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх, улмаар глобал түвшинд шинэ үеийн монгол бизнес эрхлэгчдийг өрсөлдүүлэх, гадны хөрөнгө оруулалт, ноу-хауг нэвтрүүлж энтерпренерт соёлыг Монгол улсад төлөвшүүлэх’ эрхэм зорилготой.