Хэрэгжиж буй төслүүд

1. “Монгол-Солонгосын гарааны бизнесийн хаб-ыг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах” төсөл. 

2. Монголын Уламжлалт анагаах ухааны эрдэм судлалын хүрээлэн болон БНСУ-ын Дэгү Ханы их сургууль Эрдмийн хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын олон улсын хамтарсан судалгаа.

3. "Connect Mongolia" төсөл.

4. Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа.

5. Сингапурт “Echelon 2020” олон улсын хурлын үеэр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа.

6. Silicon Valley эвэнт (АНУ).

7. "Mongolian Night in Tokyo - 2020" эвэнт.

8. ICT ерөнхий боловсролын хичээлийн хөтөлбөрт оруулах.