Менторийн хөтөлбөр

Та өөрийн салбарын тэргүүлэх бизнес эрхлэгчдээс туршлага зөвлөгөө авах хүсэлтэй бол манай менторшип хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтээ илгээнэ үү.

Хөтөлбөрт ганцаарчилсан болон, инкубатор хэлбэрээр хамрагдах боломжтой.