Хүрэл Гишүүнчлэл

Хүрэл гишүүнчлэлийн давуу тал

 

 

Залуу бизнес эрхлэгчдийн зөвлөл (YEC) ТББ-ын Хүрэл гишүүн болсноор та дараах давуу талыг хүртэнэ. Үүнд:

 

  • Үнэ төлбөргүй. Манай байгууллагын талаарх мэдээллийг үнэ төлбөргүй авах;
  • Өөртөө тохирсон зөв ажлыг ол. Шинэ "Гарааны бизнес эрхлэгчид" YEC-ийн үйл ажиллагааны холбогдох талбарт өөрийн Анкет, CV-г байршуулах, ажлын талаарх зөвлөмж, ажлын зар (имэйл хаягаар) авах боломжийг авна;
  • Ур чадвараа нэмэгдүүлэх замаар ирээдүйн ажил олгогчдод үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх. YEC-ээс зохион байгуулах чадавх нэмэгдүүлэх, мэдлэг олгох арга хэмжээнд оролцож өөрийн сонирхсон салбарын талаар мэдлэг олох. Бэрхшээлийг даван туулах чадварын олж, төсөл төлөвлөлтийн ажилд суралцах;
  • Хөнгөлөлт эдлээрэй. YEC нь МХХТ, Боловсрол, Аялал жуулчлал, Соёл урлаг, Хөдөө аж ахуй, Ложистик зэрэг салбартай холбоотой хурал, уулзалтын бүртгэлийн хураамжийн хөнгөлөлтийг бүх гишүүддээ олгоно.
  • Манай Судалгааны сангаар үйлчлүүлэх боломж. Өөрийн бизнестэй холбоотой чиглэлээр судалгааны ажлын материалыг монгол хэлээр үзэх.
  • Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээг олж ав, сонирхож буй чиглэлийн мэдлэгээ шинэчил. Манай вебсайт, тогтмол шинэ мэдээ, подкаст нь залуу бизнес эрхлэгчид, оюутнуудад мэргэжлийн сэдвээр зөвлөгөө авах, хуваалцах платформыг бий болгоно.