"Драгон Холдинг" ХХК болон "People in Need" ТББ-тай хамтран ажиллахаар боллоо

 

Залуу бизнес эрхлэгчдийн зөвлөл ТББ нь өөрийн үйл ажиллагааны нэг чиглэл байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг бий болгох ажлын хүрээнд Монгол Улсын тэргүүлэгч хувийн хэвшлүүдийн нэг болох "Драгон Холдинг" ХХК болон "People in Need" ТББ-ыг холбож "Connect Mongolia" төслийн хүрээнд хамтран ажиллахаар боллоо.