YEC Чуулган

2020 “ICT хөгжил, кодчлолыг бага ангийн боловсролд” чуулган, Калифорни муж, АНУ
2019 “Монгол, Солонгосын Гарааны Бизнес Эрхлэгчдийн Чуулга Уулзалт”, Сөүл хот, БНСУ (Шууд тайлан холбогдохоор байх эсэх?)
2018 “Хөдөө Аж Ахуйн Салбарт Ухаалаг Технологи Нэвтрүүлэх Чуулга”, УБ, МУ