ФУНКЦИОНАЛ БАЙДЛЫГ СУДЛАХ, ЭМИЙН УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ҮЙЛДВЭРИЙН МАТЕРИАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

Монголын Уламжлалт Анагаах Ухааны Хүрээлэн, Дэгү Хаани Их сургууль болон Залуу Бизнес Эрхлэгчдийн зөвлөлийн хамтарсан функционал байдлыг судлах, эмийн ургамлын гаралтай үйлдвэрийн материал боловсруулах төсөл хэрэгжиж байна.

 

Тус төслийг МУАУХ захирал, академич Ш.Болдын удирдлагаар зөвхөн Монгол Улсад ургадаг эмийн ургамлуудыг судлах цаашлаад бүтээгдэхүүн болгон гаргаж гадаад, дотоодын зах зээлд худалдаалахаар ажиллаж байна.

 

Монгол Улсын гурван өөр байршил болох Төв аймаг, Өвөрхангай болон зүүн аймгуудаар нийт гурван судалгаа тандалтын, экспедицийн багууд томилогдон эмийн ургамлыг цуглуулах судалгааны ажилд 2020 оны 7 дугаар сараас эхлэн ажиллаж байна.    

 

                                                                                                                         Төв аймагт ажиллаж буй ажлын хэсэг 1    

 

 

                                                                                                                   Төв аймагт ажиллаж буй ажлын хэсэг 1

 

БНСУ-ийн Дэгү Ханы их сургууль Эрдмийн хамтын ажиллагааны байгууллагын дэмжлэгт тулгуурлан Монголын уламжлалт анагаах ухааны номзүйн судалгаа болон мэдээллийн санг байгуулах; Монголын эмчилгээний ургамлын гаралт үе мөчний эрүүл мэнд, биеийн өөх багасгах нөлөөтэй бүтээгдэхүүн гаргаж авах; бүтээгдэхүүний чанарын стандартчиллыг хийх; үе мөчний эрүүл мэнд болон биеийн өөх багасгах нөлөөтэй эмчилгээний ургамлыг ихээр тариалах судалгаа зэргийг хийх зорилготойгоор 2020 - 2022 оны хооронд уг төслийг хэрэгжүүлж байна. 

 

                                                                     

                                                                                                Хэрчлээт бивлэнцэр - Schizonepeta multif

                                                                         

                                                                                                         Гишүүнэ - Rheum undulatum